Onacewicz Jerzy

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Młynowa 48
Kod pocztowy: 11-700
Miasto: Mrągowo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Otorynolaryngologia