Wasilewska-Piktel Małgorzata

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Jana Pawła II 24/5
Kod pocztowy: 19-300
Miasto: Ełk
Znajduje się w: Kardiologia | Choroby wewnętrzne