Woźniak Czesława

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Długa 2
Kod pocztowy: 12-100
Miasto: Szczytno
Znajduje się w: Pediatria