Frąckowiak Leszek

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Sportowa 9A
Kod pocztowy: 13-100
Miasto: Nidzica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ulica: Pl. Konstytucji 3-go Maja 3
Kod pocztowy: 10-501
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~