Gurfinkiel Paweł

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Leśna 18
Kod pocztowy: 12-200
Miasto: Pisz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~