Hura-Ruitenbach Urszula

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Limanowskiego 17/19
Kod pocztowy: 10-342
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~