Jednorowska-Kozłowska Halina

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Orzeszkowej 2
Kod pocztowy: 11-010
Miasto: Barczewo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ulica: Lipowa 2
Kod pocztowy: 11-010
Miasto: Barczewo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~