Kafel-Nowakowska Bożena

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Podkowińskiego 8
Kod pocztowy: 13-200
Miasto: Działdowo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~