Kapusta Stanisław

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Gołdapska 13
Kod pocztowy: 10-631
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~