Klonowska Bożenna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Baczyńskiego 13
Kod pocztowy: 10-371
Miasto: Kieźliny
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~