Lech Bogdan

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Marchlewskiego 6
Kod pocztowy: 13-200
Miasto: Działdowo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~