Lejmanowicz Krzysztof

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Ogrodowa 40
Kod pocztowy: 12-100
Miasto: Szczytno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~