Lelusz Krystyna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Wileńska 13
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Pediatria | Medycyna rodzinna