Lenckowska Olga

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kromera 8
Kod pocztowy: 10-130
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~