Leśniowski Zbigniew

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Wiejska 16
Kod pocztowy: 12-100
Miasto: Szczytno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Choroby wewnętrzne