Licznerska Grażyna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Pstrowskiego 14C/B
Kod pocztowy: 10-602
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~