Michalik Dariusz

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Pionierów 10
Kod pocztowy: 11-040
Miasto: Dobre Miasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~