Michniewicz Bohdan

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Siewna 55
Kod pocztowy: 10-830
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~