Miszczak-Szołucha Małgorzata

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Malborska 1
Kod pocztowy: 14-200
Miasto: Iława
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Neonatologia | Pediatria