Obrębski Krzysztof

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Michałowskiego 18
Kod pocztowy: 13-200
Miasto: Działdowo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~