Obuchowicz Izabela

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Św. M. Kolbe 2
Kod pocztowy: 11-200
Miasto: Bartoszyce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~