Paciorkowska-Olbryś Teresa

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kętrzyńskiego 15A
Kod pocztowy: 12-100
Miasto: Szczytno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Neurologia