Parowicz Zinaida

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Szałkowo 32B
Kod pocztowy: 14-200
Miasto: Szałkowo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Pediatria