Pawluczuk Zbigniew

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Marksa 10
Kod pocztowy: 11-200
Miasto: Bartoszyce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~