Pyszko Arkadiusz

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kanta 17/101
Kod pocztowy: 10-691
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~