Rosłan Andrzej

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Konstytucji 3-go Maja 3
Kod pocztowy: 10-501
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~