Roszkowska Izabella

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Pieniężnego 14/4
Kod pocztowy: 14-100
Miasto: Ostróda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~