Shafie Danuta

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Partyzantów 76
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
Znajduje się w: Patomorfologia