Solnicka Krystyna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Żeromskiego 8/A2
Kod pocztowy: 10-351
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~