Szarkowicz-Młyńska Apolonia

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Plac gen. Józefa Bema 4/3
Kod pocztowy: 10-517
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Seksuologia | Psychiatria