Targońska Grażyna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Wengris 6
Kod pocztowy: 10-718
Miasto: Olsztyn
Znajduje się w: Endokrynologia | Pediatria