Wańczyk Anna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Jagiellońska 36/9
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ulica: Wojska Polskiego 80
Kod pocztowy: 10-290
Miasto: Olsztyn