Wasińska Anna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Gałczyńskiego 1/15
Kod pocztowy: 10-089
Miasto: Olsztyn
Znajduje się w: Stomatologia ogóla