Zakrzewska Ewa

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kajki 6
Kod pocztowy: 10-685
Miasto: Olsztyn
Znajduje się w: Choroby wewnętrzne