Adamowicz Lucja

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Grabowo 27
Kod pocztowy: 19-500
Miasto: Gołdap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Choroby wewnętrzne