Adamowicz Stanisław

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Konstytucji 3-go Maja 3
Kod pocztowy: 10-501
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ulica: Mikołaja Kopernika 46A
Kod pocztowy: 10-513
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Psychiatria