Adejanowa Alina

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Jagiełły 14
Kod pocztowy: 11-500
Miasto: Giżycko
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~