Barańska Grażyna

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Stefana Żeromskiego 8A
Kod pocztowy: 10-351
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~