Bednarski Waldemar

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Świerczewskiego 26
Kod pocztowy: 11-520
Miasto: Ryn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Choroby płuc