Cieśliński Tomasz

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Konstytucji 3-go Maja 3
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Psychiatria