Ciunowicz Maria

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Pl. Konstytcji 3-go Maja 3
Kod pocztowy: 10-501
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ulica: Czarnieckiego 19A/6
Kod pocztowy: 14-100
Miasto: Ostróda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Psychiatria