Czapliński Leszek

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Opolska 6A
Kod pocztowy: 10-626
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~