Dąbrowska Barbara

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Al. Wojska Polskiego 39
Kod pocztowy: 10-299
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~