Dejneka-Starzyńska Ewa

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kościuszki 23A
Kod pocztowy: 14-200
Miasto: Iława
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znajduje się w: Nefrologia | Choroby wewnętrzne