Falkowska-Gilska Bożena

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Kopernika 1/2/5
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~